Životno osiguranje kao kreditna sposobnost

Kod životnog osiguranja je osigurani slučaj smrt osiguranika odnosno premija se isplaćuje u slučaju smrti osiguranika.
Takve police osiguranja nemaju komponentu štednje i kao takve nisu zanimljive kao osiguranje otplate kredita.
Kao osiguranje otplate se koristi tzv. mješovito životno osiguranje. Takvo osiguranje je ujedno i štednja. U slučaju smrti osigurane osobe u vrijeme osiguranja osigurane osobe korisniku police se isplaćuje dogovorena osigurana svota za slučaj smrti zajedno sa pripisanim dobicima.
Ukoliko je osigurana osoba doživila istek osiguranja, isplaćuje se dogovorena osigurana svota za istek osiguranja sa pripisanim dobicima.
Bitno je napomenuti da se ovdje radi o dvije osigurane svote, jedna je za slučaj smrt u osiguranom periodu, a druga za slučaj "doživljenja" osiguranog perioda.

Životna osiguranja ne donose veliku dobit jer se ipak prvenstveno radi o osiguranju života, a tek sporedno o štednji. Prilikom sklapanja životnog osiguranja treba vrlo pažljivo pročitati sve što piše u ugovoru, a posebno ono napisano sitnim slovima. Tamo obično piše da se kod prekida osiguranja u roku do 3 (ili više) godina ne dobije ništa, odnosno da se tek nakon 15 ili više godina može dobiti natrag uplaćena svota. Sa životnim osiguranjem oprezno, životno osiguranje se sklapa na dug rok.
 
 
 
progreso krediti