Solemnizacija ugovora

Solemnizacija ugovora je postupak potvrde ugovora kod javnog bilježnika kod kojeg javni bilježnik provjerava odgovara li ugovor propisanoj formi te objašnjava sudionicima u kreditu smisao i posljedice tog pravnog posla. Po tome se solemnizacija ugovora uvelike razlikuje od javnobilježničke ovjere potpisa na ugovoru. Kod ovjere potpisa, javni bilježnik samo potvrđuje da je sudionik u kreditu osobno potpisao ugovore i pritom ne pojašnjava sudionicima u kreditu sadržaj ugovora.
U takve se ugovore obično stavlja ovršna klauzula čime sami ugovor dobija kredibilitet ovršne isprave. Temeljem ovršne isprave vjerovnik može pokrenuti ovršni postupak ukoliko je došlo do nepoštivanja ugovornih odredbi.


Izvadak iz Narodnih novina br:79/2001

Potvrda (solemnizacija) privatnih isprava

Članak 16.
(1) Ako se potvrda (solemnizacija) privatne isprave može obaviti bez potrebe sastavljanja posebnog javnobilježničkog akta (članak 54. stavak 6. i članak 59. stavak 3. Zakona o javnom bilježništvu), javni bilježnik ima pravo na 50% nagrade iz stavka 1. članka 12. ovoga Pravilnika.

(2) Ako se potvrda (solemnizacija) privatne isprave obavlja sastavljanjem posebnog javnobilježničkog akta (članak 59. stavak 4. Zakona o javnom bilježništvu), javni bilježnik ima pravo na nagradu iz članka 12. stavka 1. ovoga Pravilnika.


Članak 12.

(1) Za sastavljanje javnobilježničkog akta javnom bilježniku pripada nagrada:

1. Ako vrijednost predmeta službene radnje iznosi:

0,00 - 5.000,00 kn 25 bodova
5.001,00 - 10.000,00 kn 50 bodova
10.001,00 - 50.000,00 kn 75 bodova
50.001,00 - 75.000,00 kn 100 bodova
75.001,00 - 100.000,00 kn 125 bodova
100.001,00 - 150.000,00 kn 150 bodova
150.001,00 - 200.000,00 kn 175 bodova
200.001,00 - 250.000,00 kn 200 bodova
250.001,00 - 300.000,00 kn 225 bodova
300.001,00 - 350.000,00 kn 250 bodova
350.001,00 - 400.000,00 kn 300 bodova

2. Ako vrijednost predmeta službene radnje prelazi iznos od 400.000,00 kuna, javni bilježnik ima pravo, pored nagrade od 300 bodova i na dodatnu nagradu od 5 bodova za svakih započetih 50.000,00 kuna u dijelu u kojem vrijednost predmeta službene radnje prelazi 400.000,00 kuna.

(2) Najviša nagrada određena prema odredbi stavka 1. ovoga članka ne smije biti veća od 4.000 bodova.
(3) Nagradom iz stavka 1. ovoga članka obuhvaćena je i nagrada za ovjeru javnobilježničkog akta te za izdavanje otpravaka i prijepisa ako se oni izdaju neposredno po sastavljanju javnobilježničkih akata.

(4) Za javnobilježničke akte koji se sastavljaju na obrascima, odnosno za koje postoje standardizirani obrasci u javnobilježničkoj praksi, javnom bilježniku pripada nagrada u visini od 50% nagrade iz stavka 1. ovoga članka.

(5) Za javnobilježničke akte koji se tiču trgovačkih društava javnobilježnička nagrada ne može biti manja od 100 bodova.Vrijednost boda

Članak 40.

Vrijednost boda utvrđuje se u visini od 10 kuna.
 
 
 
progreso krediti