Revolving kredit

Ako si želite vraga natovariti na vrat, revolving kredit je odličan izbor.
Malo šale na početku ali to je definitivno vrsta kredita koja samog korisnika "vuče" na trošenje sredstava koje nema.

Kreditor korisniku na raspolaganje stavlja određeni iznos sredstava.
Korištenjem se raspoloživi iznos smanjuje, a vraćanjem kredita se iznos povećava.
Za raspoloživa sredstva se plaća naknada dok se za stvarno iskorištena sredstva plaća kamata.
 
 
 
progreso krediti