Osiguranje sposobnosti vraćanja kredita

Cardif osiguranje
Osiguranje pomaže u slijedećim situacijama nemogućnosti vraćanja kredita:
- bolovanje duže od 45 dana
- prekid radnog odnosa
- smrt uslijed bolesti ili nesretnog slučaja

U tim situacijama Cardif preuzima otplatu preostalih obveza:
- otplata anuiteta u slučaju privremene ili trajne nesposobnosti
- otplata anuiteta u slučaju nedobrovoljnog prestanka radnog odnosa
- ostatak kredita u slučaju smrti

Info telefon: 0800 00 24
 
 
 
progreso krediti