Nenamjenski gotovinski kredit

Bitne karakteristike:
- isplaćuju se (uglavnom) u gotovini
- relativno visoka kamata u odnosu na namjenske kredite
- iznosi su do cca 20.000 EUR, rijetko veći

Nenamjenski krediti su popularni zbog nešto jednostavnije procedure dobivanja kredita. Banke imaju različite uvjete i zna se dogoditi da dugogodišnji klijent banke ima lošije uvjete nego u nekoj drugoj banci s kojom ne posluje.

Uobičajeni instrumenti osiguranja:
- zadužnica (obično za sve sudionike u kreditu)
- suglasnost o zapljeni plaće (obično za sve sudionike u kreditu)
- paket osiguranja plaćanja kredita kod osiguravajuće kuće
- kreditno sposobni jamci
- depozit
 
 
 
progreso krediti