Mini kredit SMS

Što se dogodi kada nastane rupa u Zakonu o kreditiranju?

Dogode se mini krediti odnosno mikro zajmovi.

Radi se o tome da krediti ispod 1500 kuna nisu pod nadležnosti Hrvatske narodne banke i da se na takve zajmove mogu obračunavati kamate (naknade) višestruko veće od maksimalno propisanih 12% (08/2011).

Rok vraćanja takvih kratkoročnih zajmova je 15 odnosno 30 dana.

Da bi dobili mikro kredit trebate biti punoljetni hrvatski državljanin sa stalnim prebivalištem u Hrvatskoj.

Procedura dobivanja takvog kredita je izrazito lagana ali naknada koja se plaća je čista astronomija.


Iznos kredita: 500,00 kuna
Naknada: 150,00 kuna
Rok vraćanja: 30 dana
EKS: 2.333,95%
Ukupno za vratiti: 650,00 kuna


Iznos kredita: 700,00 kuna
Naknada: 210,00 kuna
Rok vraćanja: 30 dana
EKS: 2.333,95%
Ukupno za vratiti: 910,00 kuna


Iznos kredita: 1000,00 kuna
Naknada: 250,00 kuna
Rok vraćanja: 30 dana
EKS: 1.410,33%
Ukupno za vratiti: 1250,00 kuna


Iznos kredita: 1400,00 kuna
Naknada: 350,00 kuna
Rok vraćanja: 30 dana
EKS: 1.410,33%
Ukupno za vratiti: 1750,00 kuna


Što to znači?
To znači da treba bježati od takvih kredita jer su efektivni troškovi jako visoki, a takvo kreditiranje izuzetno nepovoljno. 
 
 
progreso krediti