Kreditno zaduženje

Kreditno zaduženje je sav raspoloživi novac u vlasništvu banke, koji možete koristiti prema nekom od ugovora.
To znači da je kreditno zaduženje svaki kredit ali i odobreni minus po tekućem računu jer je i to raspoloživi novac.

 
 
 
progreso krediti