Interkalarna kamata

Jedna od stvari koja obično iznenade neupućene korisnike kredita je interkalarna kamata.
Radi se o kamati na iznos isplaćenih sredstava kredita za period od datuma isplate kredita do datuma prijenosa kredita u otplatu.
Primjer: isplata kredita je bila 10. siječnja, datum dospijeća rate je 5. u mjesecu.
Interkalarna kamata će biti obračunana za period od isplate sredstava (10. siječnja) do 5. veljače, dana kada počinje otplata kredita.

Uobičajeno se obračunava se po stopi i metodi po kojoj se obračunava i redovna kamata.
Krediti koji se isplaćuju višekratno obračun interkalarne kamate je drugačiji.
Neke banke ne naplaćuju interkalarne kamate ukoliko se radi o samo nekoliko dana razlike (1-4) i za kredite ročnosti do 12 mjeseci.


Izračun interkalarne kamatePrimjer izračuna interkalarne kamate:
iznos kredita: 20.000 €
datum isplate: 10.03.2022.
kamatna stopa: 7%
datum zaduženja kredita: 31.03.2022.

Broj dana od plasmana kredita do zaduživanja anuiteta: od 11.3. do 30.3. = 20 dana

izračun: 20.000 € * 7 * 20 / 36500 = 76,71 €

Interkalarna kamata se može odbiti od isplaćenog iznosa kredita.
 
 
 
progreso krediti