Hrvatski registar obveza po kreditima odnosno HROK d.o.o.

HROK d.o.o. je "obična" firma registrirana od strane banaka članica. Svaka banka-članica ima srazmjerni udjel u ovoj tvrtki. HROK d.o.o. posluje na komercijalnim osnovama i glavna djelatnost je preprodaja informacija o kreditnim zaduženjima - kreditno izvješće.

Klijent daje pisanu suglasnost kojom se dozvoljava banci uvid u kreditna zaduženja klijenta.

broj telefona HROK info centra: 062 062 063
e-mail: info@hrok.hr
web: www.hrok.hr
 
 
 
progreso krediti