Hrvatska udruga banaka

skraćeno HUB

Hrvatska udruga banaka je interesno udruženje najvećih banaka u Hrvatskoj. Osnovano je s namjerom da brani interese svojih članica ali i čitave bankovne branše u Hrvatskoj. U proteklom periodu, HUB se pokazao kao kvalitetan sugovornik za sve teme vezane uz bankarski sektor. Naziv "Hrvatska" može zbuniti, ne radi se o državnoj instituciji niti udruzi nego o čisto komercijalnoj udruzi.

Broj članica udruženja je promjenjiv.


Popis banaka u HUB-u (28.02.2022.)
Addiko Bank
Agram banka
BKS Bank
Croatia banka
Erste&Steiermärkische Bank
Hrvatska poštanska banka
Istarska kreditna banka Umag
J&T banka
Karlovačka banka
KentBank
OTP banka
Partner banka
Podravska banka
Privredna banka Zagreb
Raiffeisenbank Austria
Sberbank
Slatinska banka
Zagrebačka banka
 
 
 
progreso krediti