Crna lista HROK-a

Pojam "crna lista" je mistificiran od postanka HROK-a. Vrlo jednostavno, korisnik koji ne može dobiti kredit po niti jednoj osnovi je na tzv. crnoj listi.
Na crnu listu se dolazi ako ima otvorenih kredita u većem iznosu od onoga što korisnik može vraćati prema prijavljenim prihodima (prezaduženost) ili su pokrenuti mehanizmi prislilne naplate kredita.
"Crni prihodi" ne pomažu na "crnoj listi". Plaća koju radnik dobije "na ruke", odnosno bez plaćenih davanja se nigdje ne evidentira i kao takva nije evidentirani prihod.
Korisnici koji ne mogu dobiti kredit u većoj banci obično odlaze u manje banke koje nisu članice HROK-a i tamo pokušaju realizirati kredit. Ponekad uspješno, ponekad ne. Najlošija stvar koju mogu napraviti je realizacija kredita koji se reklamiraju po stupovima odnosno "banderama". Obično postoji samo broj mobitela i ne traže nikakva jamstva. Zapitajte se kakvo jamstvo onda imaju?
 
 
 
progreso krediti